ILTIZAM SK KAYAN

ILTIZAM SK KAYAN
KEPADA BAND 1 PADA TAHUN 2017

TERKINI...DI PUSAT SUMBER SK KAYAN...JOM TENGOK

TERKINI

SELAMAT KEMBALI KE SEKOLAH 2017

PENGGUNAAN KOMPUTER PELAJAR

PENGGUNAAN KOMPUTER PELAJAR
Sila isi setiap kali menggunakan komputer sekolah. Klik pada perkataan "Penggunaan Komputer Pelajar'.

GURU

GURU
Klik pada perkataan 'Penggunaan Komputer Guru'

Visi dan Misi

Visi
SEKOLAH UNGGUL PENJANA GENERASI TERBILANG.

Misi
MEMBANGUNKAN POTENSI INDIVIDU MELALUI PENDIDIKAN BERKUALITI

FALSAFAH SEKOLAH
SUATU USAHA BERSEPADU YANG BERTERUSAN KE ARAH MEMBIMBING DAN MEMUPUK BUDAYA ILMU UNTUK MELAHIRKAN INSAN SEIMBANG DARI ASPEK JASMANI, EMOSI, ROHANI DAN INTELEK. SETERUSNYA BERPOTENSI DAN BERPRESTIJ SERTA MAMPU MEMBERI SUMBANGAN UNTUK KESEJAHTERAAN DIRI, AGAMA, MASYARAKAT DAN NEGARA SEJAGAT.

DEKLARASI MEREALISASIKAN
PERAK SENTIASA DI PUNCAK KECEMERLANGAN

Bahawa sesungguhnya kami warga pendidikan negeri Perak yang berhimpun di Dewan Bankuet, Bangunan Perak Darul Ridzuan pada 28 April 2011 dengan ini menzahirkan iltizam;
1.  Bersepakat, bersela dan bersekata sebagai satu pasukan dengan satu haluan di bawah pimpinan Pengarah Pelajaran Perak untuk berusaha, merencana dan berikhtiar melaksanakan pelan tindakan strategik era tranformasi pendidikan melalui Visi Jabatan Pelajaran Perak yang berikut:
  i.  Melonjakkan Kecemerlangan Akademik
  ii. Melonjakkan Kecemerlangan Kokurikulum, dan
  iii.Merekayasa Imej Organisasi.

2.  Menyokong dan menjulang Pelan Pembangunan PERAK AMANJAYA bagi menjana masyarakat berkemahiran, berilmu dan beretika.

3.  Menyokong dan melaksanakan gagasan 1Malaysia: Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan.

Semua warga pendidikan Perak bersetuju menerima dan melaksanakan amanah tersebut menerusi kerja-kerja pendidikan berencana berdasarkan misi:

1.  Memperkasa kepimpinan instruksional dan tranformasional melalui budaya kerja cemerlang, perkongsian profesionalisme dan penyediaan barisan pelapis berkualiti.

2.  Membangun dan meningkatkan kualiti warga pendidikan dengan pembentukan Pasukan Amalan Strategi Asas Kualiti PASAK X PLUS dan Program Berkembar.

3.  Membudayakan headcount melalui penggunaan menyeluruh aplikasi Sistem Analisis Peperiksaan (SAPS), dalam kalangan warga pendidikan negeri Perak.

4.  Melaksanakan pemantauan dan penyeliaan secara bersepadu melalui pengwujudan task force di pelbagai peringkat, dan

5.  Memantapkan perlaksanaan program kecemerlangan dan program khas melalui pendekatan Moh Kite Ke Sekolah (MKKS).

Untuk itu semua jentera pendidikan negeri Perak akan dipacu melalui budaya kerja kreatif dan inovatif bagi memastikan Perak Sentiasa Di Puncak Kecemerlangan.